Ασφάλεια

Ασφάλεια που οι πελάτες αναμένουν από εμάς.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. 'Οπου χρειάζεται, η πρόσβαση και τα προσωπικά σας δεδομένα προφυλάσσονται με την χρήση κωδικού και συνθηματικού. Είναι επίσης σημαντικό να μεριμνείτε και εσείς προσωπικά ώστε να αποφεύγετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας επιλέγοντας προσεκτικά το συνθηματικό που θα χρησιμοποιείτε, κρατώντας ασφαλή τον κωδικό πρόσβασης, το συνθηματικό και το υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, αλλάζοντας σε τακτά διαστήματα το συνθηματικό σας και κάνοντας αποσύνδεση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Το GreekVoyager.com δεν αποθηκεύει ευαίσθητες πληροφορίες όπως πχ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Το GreekVoyager.com ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και πολιτικές ασφάλειας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο κατά την υποβολή τους όσο και κατά την λήψη τους. Καμία μέθοδος αποστολής στοιχείων μέσω του Internet, ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Συνεπώς, ενόσω χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε απόλυτη ασφάλεια.