ΟΡΟΙ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

A. AΚΥΡΩΣΕΙΣ
- Aκυρώσεις κρατήσεων 30 (τριάντα) ή περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού, θα επιβαρύνονται με 20% (είκοσι) χρέωση του συνολικού ποσού.
- Aκυρώσεις κρατήσεων 15 δεκαπέντε) έως 29 (είκοσι εννέα) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού, θα επιβαρύνονται με 50% (πενήντα) χρέωση του συνολικού ποσού.
- Aκυρώσεις κρατήσεων 14 (δέκα τέσσερεις) ή λιγότερες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού, θα επιβαρύνονται με 100% (εκατό) χρέωση του συνολικού ποσού.

- Δεν υπάρχουν επιστροφές για περιπτώσεις πρόωρου check-out και μη-εμφάνισης.
- Οι πολιτικές ακύρωσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα την εποχή ή το είδος της υπηρεσίας.
- Εάν ένα ταξιδιωτικό πακέτο χαρακτηρίζεται ως μη επιστρέψιμο ή μη ακυρώσιμο ή παρόμοιο, δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης κράτησης και έτσι όλες οι ακυρώσεις θα επιβαρύνονται με χρέωση 100% του συνολικού ποσού, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση ακύρωσης.

B. ΕΥΘΥΝΗ
Η Web Marker Ltd, η ιστοσελίδα GreekVoyager.com και οι συνεργάτες τους δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες ή/και διανοητικά ή σωματικά προβλήματα που προκύψουν και είναι αποτέλεσμα ή σε σχέση με:
- τυχόν καθυστερήσεις ή ματαιώσεις
- σε περίπτωση που ένας ταξιδιώτης αρρωστήσει κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ή διακόψει πρόωρα το ταξίδι του
- όλα τα έξοδα περίθαλψης, νοσηλείας και λοιπά σχετιζόμενα έξοδα είναι αποκλειστική ευθύνη και βαρύνουν τον ίδιο τον ταξιδιώτη
- νομισματική κρίση, κοινωνική αναταραχή, πολιτικά ή εργασιακά προβλήματα, οικονομικές αλλαγές, ηλεκτρικές διακοπές λόγω καιρικών συνθηκών, μηχανικές συντηρήσεις ή κατασκευαστικές δυσκολίες για τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, έξοδα, δαπάνες, καθυστερήσεις ή απώλεια των απολαύσεων οποιασδήποτε φύσης ή μορφής που είναι αποτέλεσμα από γεγονότα πέρα ​​από το δικό μας, του συνεργάτη μας ή του προμηθευτή μας εύλογου ελέγχου που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πράξεις της φύσης (σεισμοί κλπ), απρόβλεπτες συνθήκες και τους τοπικούς νόμους
- ανυπαρξία ή απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων, θεωρήσεις, διαβατήρία, πιστοποιητικά υγείας όπου απαιτείται. Η Web Marker Ltd, η ιστοσελίδα GreekVoyager.com και οι συνεργάτες τους δεν είναι υπεύθυνοι για συμβουλές σχετικά με τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις και την είσοδο ή έξοδο από την χώρα αναχώρησης και άφιξης.
- δεδομένου ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, φορέων, εστιατορίων, οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση αυτών συνεπώς δεν έχουμε καμία ευθύνη για ταλαιπωρία, απώλεια ή ζημιά, οποιεσδήποτε ακυρώσεις που προκαλούνται από τους ιδιοκτήτες ή τους φορείς εξυπηρέτησης και εκμετάλλευσης.