Το νησί του Ήφαιστου

Μύρινα

Μουσείο Μύρινας και Παλαιολιθικός οικισμός

Κάσπακας, Θέρμα και παραλίες στον νότο

Ναυτικό Μουσείο Ν.Κούταλης, Λαογραφικό Μουσείο Πορτιανού, Kοντιάς

Μούδρος, Χαβούλι, Παρθενόμυτος

Αλυκή, Κέρος, Πολιόχνη και η παλαιολιθική πόλη

Καβείρια, Ηφαιστεία, Αμμοθίνες, Γομάτι

Ο καιρός τώρα